Iklan 2

Iklan 2

Pengikut

Selasa, Mei 05, 2009

Kanak-kanak dan Rakan-Rakan

Kanak-kanak pertengahan dan akhir banyak menghabiskan masanya dengan berinteraksi dengan rakan sebaya mereka.Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santrock, 2002, kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun, menghabiskan 40% waktu siangnya untuk berinteraksi dengan rakan sebayanya.Kegiatan yang biasanya dilakukan adalah bermain, berjalan-jalan dan bersosial. Kebanyakan interaksi berlaku di luar rumah ( walaupun dekat dengan rumah ), lebih terjadi di kawasan-kawasan peribadi daripada di kawasan-kawasan awam, dan sering terjadi di antara kanak-kanak yang sama jenis jantina daripada kanak-kanak yang berbeza jenis jantina.
*
Rakan sebaya mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi kanak-kanak. Ia berkaitan dengan penerapan nilai yang dapat diterima oleh persekitaran sosian salam suatu permainan. (Hetherington & Parke, 1999).Rakan sebaya merupakan sumber informasi bagi seseorang kanak-kanak untuk mengetahui nilai dan bagaimana memupuk sikap baik ketika bermain bersama rakan.
*
Proses sosialisasi pada rakan sebaya dilakukan melalui modeling dan reinforcement. Kanak-kanak lain berfungsi sebagai social model yang akan ditiru oleh kanak-kanak dan membentuk perilaku mereka. Rakan sebaya juga memainkan peranan penting dalam membantu kanak-kanak mengembangkan self image dan self esteem kerana ia memberikan suatu standart bagi seorang kanak-kanak dalam menilai dirinya sendiri.
*
Hasil penelitian menunjukan bahawa kanak-kanak menggunakan perbandingan sosial (social comparison) dengan kelompok rakan sebaya. Proses ini merupakan dasar perbentukan self image dan self esteem kanak-kanak (Hetherington & Parke, 1999). Apabila mereka merasakan dirinya mempunyai kemampuan yang sama atau lebih dari rakan sebayanya, maka terbentuklah self image yang positif dan sebaliknya bila kanak-kanak merasa kemampuan dirinya berada dibawah rakan sebayanya, maka terbentuklah self image yang negatif.Selain itu, interaksi dengan rakan sebaya juga berperanan dalam mengembangkan self control dan kemampuan mereka untuk berfikir atau memodifikasi masalah perilaku. (Hetherington & Parke, 1999).

Tiada ulasan: